NGÀY ĐẦU TIÊN TẠI VĂN PHÒNG SUNRISE

Khách hàng, Sunrise vừa bắt đầu ngày làm việc đầu tiên trong không gian làm việc năng động tại khu công nghiệp Đồng An, Bình Dương. AK Interiors đã hoàn thành xuất sắc từ giai đoạn thiết kế cho đến thi công hoàn thiện để đưa không gian văn phòng làm việc Sunrise vào hoạt động. Ông Alex Do, phó chủ tịch và đại diện công ty Sunrise đã có những phản hồi hết sức tích cực về những nỗ lực của đội ngũ AK Interiors.

“Từ phương án và ý tưởng đến khi hoàn thành, dự án đã được triễn khai một cách chuyên nghiệp vời việc đáp ừng đầy đủ các yêu cầu đưa ra từ ban đầu. Rất cảm kích về việc chủ động hợp tác các yêu cầu thay đổi trong quá trình triễn khai dự án với phong cách tận tình và đầy trách nhiệm. Tất cả nhân viên Sunrise đều thấy rõ sự thay đổi tích cực trong một môi trường và không gian làm việc năng động mới mẽ của tổ chức. Không ngần ngại nếu tôi có cơ hội để giời thiệu và tiến cử cho các khách hàng khác và rất sẵn lòng nếu khách hàng tương lai của AK Interiors mong muốn liên hệ tham khảo hoặc tham quan văn phòng của chúng tôi do đội ngũ AK Interiors hoàn thành. “