CHAIR

Chủng loại
Quản lý / Nhân viên / Huấn luyện / Căn tin

Đệm ngồi
Vải / Da / Lưới / Simily

Lưng ghế
Vải / Da / Lưới

Chân
Gỗ / Sắt sơn tĩnh điện / Inox / Nhôm

< Back to projects