COWAY HEAD OFFICE

Diện tích
7,211 sq.ft

Vị trí
Tòa Peak View Hà Nội Việt Nam

Phạm vi công việc
Thiết kế và Thi công

 

< Back to projects