DSV PANALPINA

Diện tích
15,069 sq.ft

Vị trí
TP HCM Việt Nam

Phạm vi công việc
Thiết kế và Thi công

 

< Back to projects