HPT CORPORATION

Diện tích
29,062 sq.ft

Vị trí
TP HCM Việt Nam

Phạm vi công việc
Thiết kế và Thi công

 

< Back to projects