SITA Technology

Diện tích
2,152 sq.ft

Vị trí
Hà Nội Việt Nam

Phạm vi công việc
Thiết kế và Thi công

 

< Back to projects