UPS LOGISTIC

Diện tích
3,229 sq.ft

Vị trí
TP HCM Việt Nam

Phạm vi công việc
Thiết kế và Thi công

 

< Back to projects