VIET TRUNG OFFICE

Diện tích
5,381 sq.ft

Vị trí
Bình Dương Việt Nam

Phạm vi công việc
Thiết kế và Thi công

 

< Back to projects