Area 29,062 sq.ft Location Ho Chi Minh City Vienam Scope Design and Build  

Area 6,458 sq.ft Location Ho Chi Minh City Vienam Scope Design and Build  

Area 5,381 sq.ft Location Binh Duong Province Vietnam Scope Design and Build  

Area 10,763 sq.ft Location Ho Chi Minh City Vietnam Scope Design and Build  

Area 1,615 sq.ft Location Hanoi Capital Vietnam Scope Design and Build

Diện tích 2,906 sq.ft Vị trí TP HCM Việt Nam Phạm vi công việc Thiết kế và Thi công  

Area 2,690 sq.ft Location Ho Chi Minh City Vietnam Scope Design and Build  

Diện tích 10,225 sq.ft Vị trí TP HCM Việt Nam Phạm vi công việc Thiết kế