BETTER DESIGN, BETTER PERFORMANCE

LÀM SAO ĐỂ THIẾT KẾ TÁC ĐỘNG TỚI HIỆU QUẢ DOANH NGHIỆP?

Không gian làm việc hiện nay là nơi những hoạt động kinh doanh quan trọng diễn ra, cũng không có gì ngạc nhiên là ai cũng muốn bắt đầu ngày mới với sự hứng khởi và thoải mái nhất, nhiều năng lượng nhất để duy trì trạng thái đó cho cả ngày làm việc. chứ không phải là không gian không thoải mái chỉ là bốn bức tường trắng và dãy bàn làm việc vộ tận.

Tăng bộ nhận diện thương hiệu: Thiết kế nội thất có thể thể hiện bản sắc thương hiệu và củng cố giá trị thương hiệu trong lòng nhân viên.

Tất cả các doanh nghiệp đều muốn tối đa hóa năng suất của nhân viên và dễ hiểu vì nó ảnh hưởng đến năng suất làm việc của nhân viên và hiệu quả của tổ chức. Điều này có thể đạt được thông qua việc sử dụng không gian hiệu quả.

Khi các tổ chức phát triển, nhu cầu kinh doanh của họ phát triển và điều này có thể đặt ra những thách thức nhất định.

Hầu hết không nhận ra rằng thiết kế nội thất cũng có thể được sử dụng để gây ấn tượng với khách hàng của bạn về kinh nghiệm của ngành. YOUR OFFICE IS YOUR BRAND TOO!

ĐÃ CÓ NHIỀU NGHIÊN CỨU THỰC HIỆN ĐỂ LÀM RỎ MỐI LIÊN HỆ GIỮA THIẾT KẾ VĂN PHÒNG – HIỆU SUẤT VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ CỦA DOANH NGHIỆP.

Quy trình thiết kế mới của chúng tôi được đưa ra để đảm bảo rằng không gian làm việc có những tác động đáng kể đến hiệu suất doanh nghiệp.

Quy trình BETTER DESIGN, BETTER PERFORMANCE gm 5 bước:

  • Khảo sát và đánh giá không gian làm việc hiện hữu
  • Trao đổi – phân tích đặc trưng doanh nghiệp và nhu cầu dự án
  • Thiết kế Ý tưởng
  • Thiết kế chuyên sâu
  • Quản lý dự án và tối ưu hoá giá trị không gian làm việc bền vững